Discussiegroepen

Meld u aan voor één discussiegroep

Na de plenaire sessies en voor de afsluitende sessie zijn er 2 rondes van elk 30 minuten. Tijdens deze rondes hebben we een keuzeprogramma. Iedere bezoeker kan deelnemen aan 2 sessies, bijvoorbeeld 2 workshop sessies, of 1 workshop sessie en 1 discussie groep of zelfs 2 discussie groepen en geen workshop sessie. Op het aanmeldformulier kan aangegeven worden naar welke sessies de voorkeur uitgaan.

Discussiegroep 1 | Beter samenwerken met BIM

Hoe kunt u de samenwerking verbeteren? En welke gevolgen heeft dit voor uw BIM proces? Discussieer erover met partners uit uw branche.

Aan deze discussiegroep kunnen maximaal 14 personen deelnemen.

Discussiegroep 2 | Bouwen, hoe gaat dat in de toekomst

Wat is het gevolg van snelle technologische ontwikkelingen voor de bouwbranche. Hoe richt u uw onderneming erop in hier zo snel mogelijk op in te spelen?

Aan deze discussiegroep kunnen maximaal 14 personen deelnemen.

Discussiegroep 3 | Beheer en Onderhoud

Zijn onze BIM modellen geschikt voor beheer en onderhoud? Hoe moeten we hier mee om gaan?

Aan deze discussiegroep kunnen maximaal 14 personen deelnemen.

Meld u hier aan